Felhasználási feltételek

Kedves Felhasználó!

Béta verzió 1.9.7.5

Az oldal-ak béta verziók és csak teszt céljából üzemelnek még.


Az Aprohirdetés ingyen (és honlapjai) használatával, és vagy szolgáltatásaink igénybevételével Ön Felhasználóvá válik, így bizonyos szabályokat, mint felhasználási feltételeket el kell fogadnia.

 1. A FELTÉTELEK elfogadása
  A Aprohirdetés ingyen („Aprohirdetés ingyen”) online források gyűjteményét biztosítja, ideértve az apróhirdetéseket és a különféle üzenetküldési szolgáltatásokat (a továbbiakban: a szolgáltatás), a következő használati feltételek („feltételek”) alapján. A Szolgáltatás bármilyen módon történő felhasználásával vállalja, hogy betartja a Feltételeket. Ezen túlmenően, amikor bizonyos “Aprohirdetés ingyen” szolgáltatásokat használ, beleegyezik abba, hogy betartja az összes “Aprohirdetés ingyen” szolgáltatásra vonatkozó vonatkozó irányelveket, amelyek időről időre változhatnak. Ha kifogásolja a Feltételek bármelyik feltételét, bármely iránymutatását vagy azok bármilyen későbbi módosítását, vagy bármilyen módon elégedetlenné válik az Ön dolgainak eladása nélkül, akkor az egyetlen lehetőség az, hogy haladéktalanul abbahagyja az Értékesítse a cuccát használatát. A Aprohirdetés ingyen jogosult, de nem kötelező,
 2. A MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSAI
  Fenntartjuk a jogot, hogy saját belátása szerint bármikor megváltoztassuk, módosítsuk vagy más módon megváltoztassuk ezeket a feltételeket. Az ilyen módosítások azonnal hatályba lépnek azok kihirdetését követően. Ezt a megállapodást rendszeresen felül kell vizsgálnia, hogy tudatában legyen a változásokkal.
 3. SZAKMAI ÉS INFORMÁCIÓK KÖZZÉTÉTEL A
  Aprohirdetés ingyena egy olyan adatvédelmi irányelvet hozott létre, amely elmagyarázza a felhasználók számára az információk gyűjtésének és felhasználásának módját, amely a következő webcímen található: https://aprohirdetes-ingyen.eu/adatkezelesi-tajekoztato/
 4. TARTALOM
  Ön tudomásul veszi, hogy minden, a Szolgáltatáson elküldött, továbbított vagy azzal összekapcsolt üzenet, szöveg, fájl, kép, fénykép, videó, hang, vagy egyéb anyag („tartalom”), kizárólag annak a személynek a felelőssége, akitől az ilyen A tartalom származik. Pontosabban: Ön felelős a Tartalom minden egyes eleméért („Tétel”), amelyet Ön felad, e-mailben küld vagy a Szolgáltatáson keresztül más módon elérhetővé tesz. Ön tudomásul veszi, hogy az Ön dolgainak ingyenes eladása nem ellenőrzi és nem felelős a Szolgáltatáson keresztül elérhető tartalomért, és hogy a Szolgáltatás használatával sértő, tisztességtelen, pontatlan, félrevezető vagy egyéb módon kifogásolható Tartalomnak teheti ki magát. Ezenkívül a Szolgáltatáson elérhető “Aprohirdetés ingyen” webhely és tartalom más webhelyekre mutató linkeket is tartalmazhat, amelyek teljesen függetlenek a “Aprohirdetés ingyen” -tól. A Aprohirdetés ingyen nem vállal semmilyen garanciát az ilyen weboldalakon szereplő információk pontosságára, teljességére vagy hitelességére vonatkozóan. A többi webhelyre történő hivatkozást a saját felelősségére vállalja. Ön beleegyezik abba, hogy értékelnie kell és viselnie kell minden olyan tartalom használatával járó kockázatot, hogy nem támaszkodhat az említett tartalomra, és hogy semmilyen körülmények között sem fogja eladni a cuccát semmilyen módon sem a tartalomért, sem azért bármilyen veszteség vagy kár, amely a Szolgáltatáson keresztül elküldött, e-mailben küldött vagy más módon elérhetővé tett tartalom használatának következménye. Ön tudomásul veszi, hogy az Ajándék eladása nem előzetesen átvizsgálja és nem hagyja jóvá a Tartalmat, de az Ön Ajándékozása nélkül jogosult (de nem kötelezi) saját belátása szerint megtagadni,
 5. VÉGREHAJTÁS
  Ön vállalja, hogy nem tesz közzé, nem küld e-mailt, vagy más módon nem teszi elérhetővé a Tartalmat:
  a) jogellenes, káros, fenyegető, visszaélésszerű, zaklató, rágalmazó, rágalmazó, mások magánéletét sértő, vagy bármilyen módon káros a kiskorúak számára;
  b) pornográf jellegű, vagy tényleges szexuális magatartással foglalkozó embert ábrázol, ideértve, de nem kizárólag, az (a) szexuális kapcsolatot, ideértve a nemi-nemi, orális-nemi, anális-nemi vagy orális anális tevékenységet, akár azonos személyek között is vagy ellentétes nem, vagy (ii) baromfi, vagy (iii) maszturbáció, vagy (iv) szadista vagy mazohisztikus visszaélés, vagy (v) bármely személy nemi szervek vagy szemérem szánalmas kiállítása;
  c) vallás, nem, szexuális irányultság, faj, etnikai hovatartozás, életkor vagy fogyatékosság alapján zaklatást, megaláztatást, megfélemlítést vagy gyűlöletet okoz egyént vagy egyének csoportját illetően;
  d) megsérti a tisztességes házról szóló törvényt azáltal, hogy bármilyen lakás eladására vagy bérlésére vonatkozó hirdetményben vagy hirdetésben faj, szín, nemzeti származás, vallás, nem, családi állapot vagy hátrány alapján megkülönböztető preferenciát határoz meg (vagy bármely államot sért vagy a helyi törvények, amelyek tiltják az ezen vagy más jellemzők alapján történő megkülönböztetést);
  e) megsérti a szövetségi, állami vagy helyi esélyegyenlőségről szóló törvényeket, ideértve, de nem kizárólagosan, a foglalkoztatásról szóló hirdetésekben preferencia vagy követelmény feltüntetését faj, szín, vallás, nem, nemzeti származás, kor vagy fogyatékosság alapján.
  f) a négy vagy több alkalmazottat foglalkoztató munkáltatókkal szemben megsértik a bevándorlási és állampolgársági törvény megkülönböztetésmentességi rendelkezéseit, ideértve az USA állampolgárságának vagy törvényes állandó tartózkodási helyének (zöld kártya státusának) előírását a foglalkoztatás feltételeként, kivéve, ha a törvények, rendeletek, végrehajtási rendelkezések vagy szövetségi, állami vagy önkormányzati szerzõdések betartásának elrendelése.
  g) bármely személyt vagy szervezetet megszemélyesít, ideértve, de nem korlátozva ezekre, a Sell Your Free Stuff alkalmazottat, vagy hamisan állítja, vagy hamisan mutatja be egy személyhez vagy szervezethez fűződő kapcsolatait (ez a rendelkezés nem vonatkozik a Tartalomra, amely törvényes nem megtévesztő) paródiák paródiája.);
  h) amely magában foglal egy másik személyre vonatkozó személyes vagy azonosító információkat e személy kifejezett hozzájárulása nélkül;
  i) hamis, megtévesztő, félrevezető, megtévesztő vagy „csalit és kapcsolót” jelent;
  j) sérti bármely fél szabadalmát, védjegyét, üzleti titkot, szerzői jogát vagy egyéb tulajdonjogát, vagy olyan Tartalmat, amelyet Önnek semmilyen törvény vagy szerződéses vagy bizalmi kapcsolat alapján nem szabad hozzáférhetővé tennie;
  k) amely „affiliate marketing”, „link referencia kód”, „levélszemét”, „spam”, „lánclevelek”, „piramis rendszerek” vagy kéretlen kereskedelmi reklámot tartalmaz vagy tartalmaz;
  l) amely bármilyen formában tartalmaz hirdetést vagy felkérést, ha: az olyan hirdetési vagy hirdetési webhelyek olyan területein jelenik meg, amelyeket erre a célra nem szántak; vagy e-mailen, hogy eladja a cuccmentes felhasználókat, akik írásban nem jelezték, hogy más szolgáltatásokkal, termékekkel vagy kereskedelmi érdekekkel kapcsolatban rendben van.
  m) amely hivatkozásokat tartalmaz kereskedelmi szolgáltatásokra vagy weboldalakra, a „szolgáltatások” megengedett kivételével;
  n) minden olyan illegális szolgáltatást vagy bármely olyan cikk értékesítését reklámozza, amelynek értékesítését bármely alkalmazandó törvény tiltja vagy korlátozza. Az értékesítés tiltott tárgyainak és a tiltott szolgáltatásoknak a részét képező listát a következő webcímen találjuk meg az Ön kényelme érdekében:
  https://aprohirdetes-ingyen.eu/prohibited-items

p) megzavarja a Szolgáltatás túlzott mennyiségű Tartalommal folytatott párbeszédet (áradási támadás), vagy egyéb módon negatívan befolyásolja a többi felhasználó Szolgáltatás igénybevételét; vagy
q) félrevezető e-mail címeket vagy hamis fejléceket vagy egyéb módon manipulált azonosítókat alkalmaz a Szolgáltatáson keresztül továbbított Tartalom eredete álcázása céljából.
Ezenkívül beleegyezik abba, hogy:
r) nem lép kapcsolatba bárkivel, aki kérte, hogy ne lépjen kapcsolatba vele, vagy bármilyen kereskedelmi célból kéretlen kapcsolatot létesít senkivel;
s) bárkit „zaklatni” vagy más módon zaklatni;
t) üzleti vagy jogellenes célokra gyűjt személyes adatokat más felhasználókról;
u) automatizált eszközöket, köztük pókokat, robotokat, bejárókat, adatbányászati ​​eszközöket és hasonlókat használjon az adatok letöltéséhez a Szolgáltatásból – kivéve, ha a Aprohirdetés ingyen kifejezetten engedélyezi;
v) nem helyi vagy egyéb szempontból irreleváns Tartalom feladása, ugyanazon vagy hasonló Tartalom ismételt elküldése, vagy egyéb módon indokolatlanul vagy aránytalanul nagy terhet jelentenek infrastruktúránk;
w) ugyanazt a cikket vagy szolgáltatást egynél több osztályozott kategóriában vagy egy nagyobb városrészben feladhatja;
x) megkísérel jogosulatlan hozzáférést szerezni az Ajándékbolt számítógépes rendszereihez, vagy bármilyen tevékenységet folytat, amely megrontja, rontja a Szolgáltatás vagy az Eladni a cuccaid ingyenes weboldal minőségét, zavarja annak teljesítményét, vagy rontja annak funkcionalitását; vagy
y) bármilyen olyan automatizált eszköz vagy számítógépes program használata, amely lehetővé teszi a “Aprohirdetés ingyen” feladások benyújtását anélkül, hogy a szerző minden egyes feladást manuálisan beírna (“automatizált feladó eszköz”), ideértve bármilyen korlátozás nélkül automatizált kiküldő eszköz tömeges küldemények benyújtására vagy automatikus kiküldésre rendszeres időközönként, kivéve, ha az Aprohirdetés ingyen írásban jóváhagyja másként; vagy
z) bármilyen olyan automatizált eszköz vagy számítógépes program („jelölő eszköz”) használata, amely lehetővé teszi a Aprohirdetés ingyen „megjelölési rendszerének” vagy más közösségi moderációs rendszereknek a használatát anélkül, hogy minden zászlót manuálisan beírna a megjelölést kezdeményező személy ( „Automatizált jelölőkészülék”), vagy használja a megjelölő eszközt a versenytársak üzenetének eltávolításához vagy az oszlopok eltávolításához anélkül, hogy jóhiszeműen azt hitték, hogy a megjelölhető üzenet megsérti ezeket a feltételeket.

 1. POSZTÓ ÜGYNÖKEK
  A „kiküldetési ügynök” egy harmadik fél ügynöke, szolgáltatója vagy közvetítője, aki felajánlja, hogy tartalmat mások nevében tegyen közzé a Szolgáltatásban. Annak érdekében, hogy mérsékelje a Free Stuff Free forrásaival kapcsolatos igényeket, nem használhatja a Feladást küldő Ügynököt a Szolgáltatás tartalmának közzétételéhez, anélkül, hogy kifejezetten engedélyezte vagy a Aprohirdetés ingyen licencet adná. Következésképpen, a kiküldők nem engedélyezik a Tartalom mások nevében való közzétételét, a Tartalom közzétételét, vagy más módon a Szolgáltatáshoz való hozzáférést annak érdekében, hogy megkönnyítsék a Tartalom mások nevében való közzétételét, kivéve a Aprohirdetés ingyen kifejezett engedélyével vagy licencével.
 2. NEM SPAMPOLITIKA
  A Aprohirdetés ingyena számítógépes rendszerek bármilyen jogosulatlan felhasználása kéretlen e-mail hirdetések küldésére a Stuff Free e-mail címekre vagy a Aprohirdetés ingyena számítógépes rendszereken keresztül kifejezetten tiltja ezeket a feltételeket, és megsérti ezeket a feltételeket, valamint egyes szövetségi és állami törvényeket, ideértve korlátozás nélkül a számítógépes csalásokról és visszaélésekről szóló törvényt (18 USC 1030 és azt követő §-ok). Az ilyen jogsértések a feladó és képviselői számára polgári és büntetőjogi szankciókat vonhatnak maga után.
 3. HARMADIK FÉL TARTALMA, HELYEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK
  A A Szolgáltatáson elérhető, a Saját cuccok ingyenes webhely és a tartalom olyan funkciókat és funkciókat tartalmazhat, amelyek összekapcsolhatják Önt, vagy hozzáférést biztosíthatnak Önnek olyan harmadik felek tartalmához, amelyek teljesen függetlenek az Ajándékokat ingyen, ideértve a webhelyeket, könyvtárakat, szervereket, hálózatokat, rendszereket, információkat és adatbázisokat, alkalmazásokat, szoftvereket, programokat, termékeket vagy szolgáltatásokat és az egész internetet.
  A Szolgáltatáson vagy azon keresztül megtalálható szervezetekkel és / vagy magánszemélyekkel folytatott interakciói, beleértve az áruk vagy szolgáltatások fizetését és kézbesítését, valamint az ilyen ügyletekkel kapcsolatos egyéb feltételek, garanciák vagy nyilatkozatok, kizárólag közted és az ilyen szervezetek és / vagy magánszemélyek közötti . Mielőtt bármilyen online vagy offline tranzakciót folytatna ezen harmadik felekkel, meg kell tennie a szükségesnek vagy megfelelőnek ítélt nyomozást.
  Ön beleegyezik abba, hogy az Ön dolgainak ingyenes eladása nem tartozik felelõsséggel vagy felelõsséggel bármilyen veszteségért vagy károkért, amelyek ilyen ügyletek eredményeként merültek fel. Ha vita merül fel a webhely résztvevői, illetve a felhasználók és bármely harmadik fél között, akkor megérti és elfogadja, hogy a Aprohirdetés ingyen eladása nem kötelező. Ha vita merül fel egy vagy több más felhasználóval, felszabadítja a Aprohirdetés ingyen, annak tisztviselői, alkalmazottai, képviselői és jogutódjait bármilyen jellegű vagy természetű követelések, követelések és (tényleges és következményes) károk miatt, ismert vagy ismeretlen, gyanúsított és nem gyanúsított, nyilvánosságra hozott és nyilvánosságra nem hozott eset, amely ilyen vitákból és / vagy szolgáltatásainkból származik, vagy bármilyen módon kapcsolódnak hozzájuk.
 4. A SZOLGÁLTATÁS KORLÁTOZÁSAI
  Ön tudomásul veszi, hogy az Ön cuccának mentesítése korlátozásokat állapíthat meg a szolgáltatás igénybevételére vonatkozóan, ideértve a Szolgáltatások által a Tartalom megőrzésének maximális számát, a továbbítandó, illetve a továbbítandó, illetve az általuk küldhető egyéb tartalmak maximális számát és méretét. amelyet a Szolgáltatás tárol, és milyen gyakorisággal férhet hozzá a Szolgáltatáshoz. Ön beleegyezik abba, hogy az Ön ingyenes cuccaiért nem vállal felelősséget vagy felelősséget a Szolgáltatás által karbantartott vagy továbbított tartalom törléséért vagy tárolásáért. Ön tudomásul veszi, hogy az Ajándék eladása fenntartja magának a jogot, hogy bármikor módosítsa vagy megszüntesse a Szolgáltatást (vagy annak bármely részét) értesítéssel vagy értesítés nélkül, és hogy az Ön Ajándékainak eladása nem tehető felelőssé Önnek vagy harmadik félnek az esetleges módosításokért. , a Szolgáltatás felfüggesztése vagy megszüntetése.
 5. A JOGSÉRTETÉSEK SZERINTI BEJELENTÉS
  Ha úgy gondolja, hogy munkádat olyan módon másolták, amely szerzői jogok megsértését jelenti, vagy a szellemi tulajdonhoz fűződő jogait egyéb módon megsértették, kérjük, értesítse a Aprohirdetés ingyen ügynökét a szerzői jogi vagy más szellemi tulajdon igényeinek értesítéséről. tulajdonjog megsértése a
  copyright@Aprohirdetés ingyen címen,
  kérjük, küldje el képviselőnknek a következő értesítést:
  a) Határozza meg az Ön által a cuccok ingyenes webhelyen található anyagot, amelyet állítólag jogsértőnek tart, és elég részletességgel, hogy megtaláljuk azt a weboldalon;
  b) Ön nyilatkozata arról, hogy jóhiszeműen feltételezi, hogy a vitatott felhasználást nem engedélyezi a szerzői jogok tulajdonosa, képviselője vagy a törvény;
  c) Az Ön nyilatkozata, amely szerint hamisság miatt kijelenti, hogy (1) az Ön értesítésében szereplő fenti adatok pontosak és (2) hogy Ön a szóban forgó szerzői jogi érdek tulajdonosa, vagy hogy felhatalmazással rendelkezik arra, hogy a tulajdonos nevében eljárjon ;
  d) az Ön címe, telefonszáma és e-mail címe; és
  e) fizikai vagy elektronikus aláírása.
  A Aprohirdetés ingyen eltávolítja a jogsértő bejegyzés (eke) t, a Digital Millenium Copyright Act (DMCA) által felvázolt eljárásoknak megfelelően.
 6. HOZZÁFÉRÉS A SZOLGÁLTATÁSHOZ
  Aprohirdetés ingyena korlátozott, visszavonható, nem kizárólagos licencet ad Önnek a Szolgáltatáshoz való hozzáféréshez saját személyes felhasználása céljából. Ez a licenc nem foglalja magában: (a) hozzáférést a Szolgáltatáshoz kiküldők által; vagy (b) a Szolgáltatás bármilyen gyűjtése, összesítése, másolása, sokszorosítása, megjelenítése vagy származékos felhasználása, sem az adatbányászat, a robotok, pókok vagy hasonló adatgyűjtő és -kivonó eszközök bármilyen célú felhasználása, kivéve, ha azt a Aprohirdetés ingyen kifejezetten engedélyezi. A b) albekezdés korlátozott kivétele az internetes keresőmotorok és a nem kereskedelmi célú nyilvános archívumok számára, amelyek ezeket az eszközöket használják információgyűjtésre kizárólag a szolgáltatás hiperhivatkozásainak megjelenítésére, feltéve, hogy mindezt stabil IP-címről vagy a IP-címek könnyen azonosítható ügynökök segítségével, és megfeleljenek a robots.txt fájlunknak.
  A Szolgáltatás azon felhasználása, amely az Ön által a Stuff Free által engedélyezett hozzáférésen kívül esik, azonnali hatállyal lejár az említett engedélyről vagy licencről.
 7. A SZOLGÁLTATÁS MEGSZÜNTETÉSE
  Ön elfogadja, hogy az Ön saját cuccának szabad mérlegelése alapján joga van (de nem kötelessége) fiókjának törlésére vagy inaktiválására, az e-mail vagy IP-cím blokkolására, vagy egyéb módon történő megszüntetésére. a Szolgáltatást (vagy annak bármely részét) azonnal és értesítés nélkül, és bármilyen okból eltávolíthatja és eldobhatja a Szolgáltatáson belüli tartalmat, ideértve, korlátozás nélkül, ha az Aprohirdetés ingyen úgy gondolja, hogy nem megfelelő módon cselekedett a a feltételek. Ezenkívül beleegyezik abba, hogy az Ön cuccának mentes eladása nem tehető felelőssé Önnek vagy harmadik félnek a Szolgáltatáshoz való hozzáférés bármilyen megszüntetéséért. Ezenkívül beleegyezik abba, hogy az említett megszüntetés után nem próbálja meg használni a Szolgáltatást. A 2., 4., 6. és 10–19. Szakasz marad fenn a Feltételek megszűnéséig.
 8. TULAJDONOSI JOGOK
  A Szolgáltatást a szerzői jogi törvények és a nemzetközi szerződések által megengedett maximális mértékben védik. A Szolgáltatáson vagy azon keresztül megjelenített tartalmat szerzői jogok védik, mint kollektív mű és / vagy összeállítás, a szerzői jogi törvények és a nemzetközi egyezmények alapján. A kifejezett írásbeli hozzájárulás nélkül tilos a webhely vagy a kollektív munka bármely másolata, módosítása, származtatott művek létrehozása vagy újraelosztás, illetve a webhelyek vagy azok bármely részének másolása vagy másolása más szerverre vagy helyre további reprodukció vagy terjesztés céljából. az ingyenes cuccok eladása. Ezenkívül beleegyezik abba, hogy a Szolgáltatás tartalmát nem másolja, nem másolja és nem másolja a Sell Your Free Stuff kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül, és vállalja, hogy betartja a Szolgáltatáson feltüntetett összes szerzői jogi értesítést. A Szolgáltatásban szereplő forráskódot nem bonthatja szét, nem szétbonthatja, nem fordíthatja elő, és nem más módon sem próbálhatja felfedezni. A fentiek korlátozása nélkül Ön beleegyezik abba, hogy a Szolgáltatás semmilyen aspektusát nem sokszorosítja, sokszorosítja, lemásolja, eladja, viszonteladja és nem használja ki kereskedelmi célokra.
  Noha az Aprohirdetés ingyen nem igényli a felhasználók által közzétett tartalom tulajdonjogát, a Tartalom a Szolgáltatás bármely nyilvános területére történő elküldésével Ön automatikusan megadja, és Ön kijelenti, és garantálja, hogy Önnek joga van ahhoz, hogy a cuccát ingyenesen eladja. visszavonhatatlan, örökkévaló, nem kizárólagos, teljes mértékben fizetett, az egész Tartalom használatához, másolásához, teljesítéséhez, megjelenítéséhez és terjesztéséhez, valamint a tartalom származékos művek készítéséhez vagy beépítéséhez, valamint allicencek megadásához és engedélyezéséhez többszintű). Ezenkívül azzal, hogy a Tartalmat a Szolgáltatás bármely nyilvános területén elküldi, automatikusan megadja az Értékesítés a cuccaid számára minden olyan jogot, amely szükséges a Tartalom bármelyik fél általi későbbi összesítésének, megjelenítésének, másolásának, sokszorosításának, reprodukciójának vagy felhasználásának tiltására a Szolgáltatásban. célja.
 9. A GARANCIA NYILATKOZATA
  ELFOGADJA, HOGY A HASZNÁLATI SZABAD FELHASZNÁLÁSÁRA HASZNÁLJA A SZOLGÁLTATÁST, MINDEN SZAVATKOCKÁZATRA. AZ INGYENES FELHASZNÁLÓ FELHASZNÁLÁS ÉS A SZOLGÁLTATÁST „SZERZŐDÉSEN” VAGY „MEGHATÁROZHATÓ” ALAPOKKAL SZOLGÁLVA SZERINT, MINDENKÉNT Bármelyik jótállással szemben. MINDEN KIFEJEZETT ÉS BEJELENTETT GARANCIA, A KERETESSÉGRE, A KERESKEDELEMHOZ, GYAKORLATHOZ KÖVETKEZŐ CÉLRA ÉS A JOGOS JOGOK MEGSÉRTETTETÉSÉRE, A KERETETT KÖVETELMÉNYEKKEL KOCKÁZATTAL KERETLEN. A TÖRVÉNYESEN JOGOSULT MEGERŐSÍTETTEN, Adja el cuccát. NYILATKOZATAL KÖVETKEZTETTEN JÓVÁHAGYÁSI GARÁZATOKAT A SZABAD TÁMOGATÁSHOZ, A SZOLGÁLTATÁS ÉS A SZOLGÁLTATÁS BIZTONSÁGÁRA, MEGFELELŐSÉGÉRE, IDEIGAZSÁGÁNAK, PONTOSSÁGÁNAK ÉS TELJESÍTMÉNYÉRE. A TÖRVÉNYESSÉG SZERINTI TÖRTÉNTEN Adja el a cuccát. FELELŐSSÉGEKKEL KAPCSOLATOS AZ EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOKRA VAGY HASZNÁLT HASZNÁLATOKHOZ, AMELYEKKEL SZERINT HASZNÁLJON A HOZZÁFÉRÉSE SZABAD FELHASZNÁLÁSÁRA VAGY A HELYEKHEZ, SZOLGÁLTATÁSOKHOZ VAGY HOZZÁFÉRÉSÉHEZ HOZZÁ HOZZON HOZZÁ A HOZZÁADÁSÁN. A TÖRVÉNYESEN MEGERŐSÍTETT MÉRETEKEN, Adja el a cuccát. NYILATKOZATOK A VIRUSOKRA VAGY EGYÉB Káros alkatrészekkel kapcsolatos garanciákkal kapcsolatban, a dolgok ingyenes webhelyének vagy a szolgáltatásnak a eladásával kapcsolatban. Egyes jogrendszerek nem engedélyezik a hallgatólagos garanciák elutasítását. Ilyen joghatóságokban előfordulhat, hogy a fenti nyilatkozatok némelyike ​​nem vonatkozik Önre, amennyiben azok hallgatólagos jótállásokra vonatkoznak. Adja el a cuccát. FELELŐSSÉGEKKEL VÁLTOZNI A VIRUSOK VAGY MÁS Káros alkatrészekkel kapcsolatos garanciákat, a dolgok ingyenes webhelyének vagy a szolgáltatásnak a eladásával kapcsolatban. Egyes jogrendszerek nem engedélyezik a hallgatólagos garanciák elutasítását. Ilyen joghatóságokban előfordulhat, hogy a fenti nyilatkozatok némelyike ​​nem vonatkozik Önre, amennyiben azok hallgatólagos jótállásokra vonatkoznak. Adja el a cuccát. FELELŐSSÉGEKKEL VÁLTOZNI A VIRUSOK VAGY MÁS Káros alkatrészekkel kapcsolatos garanciákat, a dolgok ingyenes webhelyének vagy a szolgáltatásnak a eladásával kapcsolatban. Egyes jogrendszerek nem engedélyezik a hallgatólagos garanciák elutasítását. Ilyen joghatóságokban előfordulhat, hogy a fenti nyilatkozatok némelyike ​​nem vonatkozik Önre, amennyiben azok hallgatólagos jótállásokra vonatkoznak.
 10. A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSAI
  NEM KÖRNYEZETBEN KÖRNYEZETTEN NEM FELELŐS FELELŐSEN KÖZVETLEN, közvetett, véletlen, speciális, következményes vagy példakénti károkért (akár akkor is, ha a dolgait “ingyen eladja”. Értékesítse a cuccaid ingyen webhelyét vagy a szolgáltatást, ha a károk felmerülnek a felhasználás vagy a szolgáltatás rosszindulatú felhasználása esetén, ingyen eladni a cuccaid ingyenes webhelyét vagy a szolgáltatást, azaz a képességét, hogy nem használhatja az ingyenes cuccát. AZ INGYENES webhely, vagy a szolgáltatás értékesítése, megváltoztatása vagy megszüntetése. EZEN KORLÁTOZÁSOKAT SZÜKSÉGESSEN VONATKOZNI A SZÁMOK INGYENES HASZNÁLATÁNAK VAGY SZOLGÁLTATÁS VAGY BETÖLT LINKEK ELADÁSÁNAK MÁS SZOLGÁLTATÁSOK VAGY SZERINTI HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS KOCKÁZATOKRA, MINDEN, MINT MINDEN INFORMÁCIÓ VAGY SZERINTI HASZNÁLATRA, HOGY MINDEN INFORMÁCIÓ VAGY HASZNÁLJON HASZNÁLATRA, HASZNÁLJON KAPCSOLATOSAN A HASZNÁLJON ingyenes webhelyét, vagy a SZOLGÁLTATÁST, VAGY MINDEN LINKOT az Ön cuccát mentes webhelyén. EZEK A KORLÁTOZÁSOKAT A SZERZŐDÉS TELJESEN MEGERŐSÍTETTEN SZERINT. Egyes jogrendszerekben a felelősség korlátozása nem megengedett. Ilyen joghatóságokban a fenti korlátozások egy része esetleg nem vonatkozik rád.
 11. KÁRTARTÁS
  Ön vállalja, hogy kártalanítja és tartja fenn az Eladásait, annak tisztviselőit, leányvállalatait, leányvállalatait, utódjait, megbízottjait, igazgatóit, tisztjeit, ügynökeit, szolgáltatóit, beszállítóit és alkalmazottait, minden követelés vagy igény nélkül ártalmas, ideértve az ésszerű ügyvédi díjakat és bírósági költségek, amelyeket bármely harmadik fél a Szolgáltatáson keresztül elküldött, közzétett vagy elérhetővé tett tartalmának, a Szolgáltatás igénybevételének, a Szerződési Feltételek megszegésének, a jelen dokumentumban szereplő bármelyik kijelentésnek és garancianak a megsértése miatt, vagy abból ered, vagy a másik személy bármilyen joga megsértése.

Ha bármilyen kérdése van, vegye fel velünk a kapcsolatot

Hatályba lép: 2020.08.01-én

Megnyitás
*** Gumiszerelés Gumijavítás *** Adj fel szöveges hirdetést itt is!